PROCLAIMER

Proclaimer

Dit is de officiële website van Stichting Jeroen Bosch dweilfestival.
Stichting Jeroen Bosch dweilfestival streeft er naar dat de aangeboden informatie correct is.
Komt u desondanks informatie tegen die onjuist of verouderd is, dan vernemen wij dit graag van u.
U kunt hiervoor onze contactpagina gebruiken.

Hoe snel reageren wij?

Stichting Jeroen Bosch dweilfestival behandelt ieder verzoek met de grootst mogelijke zorg.
Wij streven ernaar om binnen 5 werkdagen te reageren op uw brief, fax en e-mail die gezonden is naar het algemene adres van
Stichting Jeroen Bosch dweilfestival, ingevulde contactformulieren op onze website (www.jeroenboschdweilfestival.nl) en andere e-mailadressen die u op onze website aantreft.
Als wij uw vraag binnen 5 werkdagen niet kunnen beantwoorden, sturen wij u een ontvangstbevestiging waarin wij aangeven wanneer en hoe wij wel aan uw verzoek kunnen voldoen.

Uw privacy

Uw persoons- en adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze verstrekt heeft.
Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook anoniem en automatisch gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek en het gebruik van onze website. Informatie over bezoeken aan onze site (bijvoorbeeld IP adressen) worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen.
Een ander voorbeeld hiervan is het gebruik van cookies. U kunt het gebruik van cookies tegen gaan door uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is.
Let op: het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze website dan niet beschikbaar is.

Links naar andere websites

Deze site bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast kunnen vanuit andere sites links worden gelegd naar deze site.
Als u naar deze externe sites linkt, verlaat u de website en bent u gebonden door de gebruiksregels die voor de sites die u bezoekt gelden.
Stichting Jeroen Bosch dweilfestival is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd.

Auteursrecht

Alle gegevens op deze website vallen onder het auteursrecht van Stichting Jeroen Bosch dweilfestival.
Als u (delen van) teksten wilt gebruiken kunt u hiervoor toestemming vragen via onze contactpagina.