HISTORIE

Historie Jeroen Bosch Dweilfestival

Hoe is de organisatie tot stand gekomen

’s-Hertogenbosch staat natuurlijk bekend als Oeteldonk en kent in die hoedanigheid enorm veel verenigingen die allemaal in het bezit zijn van eigen muziek. Het carnavalsseizoen loopt voor de meeste verenigingen dan ook vanaf 11 november tot carnaval , maar de ervaring leert dat verenigingen na carnaval gewoon doorgaan en hun vertier gaan zoeken bij de diverse dweilfestivals in het land.
Tijdens deze deelnames aan de diverse festivals komt met regelmaat de vraag vanuit de deelnemende dweilorkesten waarom de bekende carnavalsstad ’s-Hertogenbosch, geen zomers Dweilfestival heeft.
Want juist die dweilorkesten zoeken een alternatief voor de festivals die ze jaar in en jaar uit al bezoeken.
Ook vanuit de verenigingen uit ’s-Hertogenbosch is de interesse in een dergelijk festival groot waardoor er een zekere potentie aan bezoekers vanuit ’s-Hertogenbosch aanwezig is. We zijn daarom dan ook gaan peilen hoe groot de interesse is bij dweilorkesten in het land en ook hier bleek de interesse enorm om deel te kunnen nemen aan het eerste Jeroen Bosch Dweilfestival.
Al deze positieve reacties hebben ons dan ook doen besluiten om de schouders eronder te gaan zetten en met een solide organisatie aan de slag te gaan om onze stad wederom om een schitterend evenement rijker te maken.

Wie zit er achter de organisatie

De organisatie is tot stand gekomen uit het bestuur van carnavalsvereniging Nooit Op Tijd Thuis.
Deze vereniging bestaat sinds 1946 en heeft in de loop van de jaren behoorlijk wat kleinere en grotere evenementen georganiseerd.
De vereniging bestaat uit 45 actieve leden die ook in de organisatie van het Jeroen Bosch Dweilfestival betrokken zijn.

Stichting Jeroen Bosch Dweilfestival

Oorspronkelijk zaten in deze stichting François Hoek (voorzitter), Maria en Harrie de Winter, Arthur Kivits, Renate Smits en Henri Stolzenbach, allen lid van Carnavalsvereniging Nooit Op Tijd Thuis.

 
Memorandum;
Op 28 maart 2018 is François Hoek ons ontvallen.
De bezielende leider van ons Festival.
Zijn onbegrensde inzet gaat gemist worden.

Vanaf 2018 is het bestuur uitgebreid met verschillende mensen uit de Bossche gemeenschap die allen een specialisatie hebben die ten goede komt van het Festival.

In het comité van aanbeveling & advies zitten dhr. H.(Huib) van Olden , Wethouder te ‘s-Hertogenbosch en dhr. R.(Rob) van der Laar , Cultuurhistoricus.

Wat is het doel van deze dag

Het Jeroen Bosch Dweilfestival is een jaarlijks terugkerend evenement worden waarin muziek cultuur en een sociaal karakter centraal staan (Vanaf 2018 twee-jaarlijks). Een evenement waarin de Bossche bevolking kennis kan maken met dweilmuziek uit het hele land en hier zelf ook actief aan kan deelnemen. Anderzijds willen we dweilmuziek gezind Nederland laten kennismaken met al het moois wat de stad
‘s-Hertogenbosch te bieden heeft. Vandaar ook de naam Jeroen Bosch Dweilfestival. Een schitterende sprekende naam naar buiten toe omdat bij de start van ons evenement ook het aanloopjaar naar Het Jeroen Bosch jaar start en uiteraard zal dit niet onopgemerkt blijven.
Wij zouden in deze dan ook graag samenwerken. Omdat deze dag geen winstoogmerk heeft willen we tijdens de terugkerende evenementen steeds een goed doel ondersteunen.

Deelnemers

Deelnemers aan het Jeroen Bosch Dweilfestival zijn dweilorkesten uit het hele land.
Dit zijn juist de orkesten die het hele jaar het land doorreizen om deel te nemen aan dit soort evenementen.
Een groot deel hiervan wil zich meten met andere orkesten en schrijft in voor de wedstrijdklasse en een ander deel neemt puur voor de gezelligheid deel en schrijft zich dan ook in voor de gezelligheidsklasse. Hierin willen we een goede mix van kwaliteit en gezelligheid.
Naast deze twee klassen voor de dweilorkesten willen we op bepaalde punten cultuur historische uitingen. Dit kan heel divers zijn.